news

close

Music for Bajka o czasie - Animation Theater, Poznań

Music for theater performance Bajka o czasie - Animation Theater, Poznań

Bajka o czasie - Teatr Animacji, Poznań

Bajka o czasie - Liliana Bardijewska

premiere: 17 czerwca 2012

direction and staging: Janusz Ryl-Krystianowski

scenography: Jacek Zagajewski

music: Rober Łuczak

choreography: Władysław Janicki

cast

Magdalena Dehr

Danuta Rej

Katarzyna Romańska

Elżbieta Węgrzyn

Marcin Chomicki

Krzysztof Dutkiewicz

Piotr Grabowski

Marcin Ryl-Krystianowski

  • 0 comments
    No comments yet
  • write comment
    !!! Human Verification Answer Required!
website no use cookies, no spying, no tracking
device: computer
country · city: US ·
browser: CCBot 2 · platform:
counter: 0 · online: 666
created and powered by: